کد مالیاتی و ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی

کد مالیاتی و ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی

قابل توجه به پذبرندگان محترم شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان که از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی شده است،

با توجه به اینکه هنوز تعدادی زیادی از پایانه های فروش تعیین تکلیف نگردیده است و این آخرین مهلت مودیان جهت تناظر پذیرنده‌های فعال قبلی با پرونده‌های مالیاتی خواهد بود مقتضی است در اسرع وقت به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در سرویس ها، اقدامات لازم را مبذول فرمایید

مودیان محترم مالیاتی در اسرع وقت از طریق شماره ملی / شناسه ملی خود وارد پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شده در صورتی که نسبت به تکمیل پرونده‌ی مالیاتی اقدام ننموده‌اید ابتدا اقدامات لازم جهت تکمیل پرونده‌ی مالیاتی متناسب با نوع کسب و کار خود را از بخش پرونده‌های مالیاتی به انجام رسانید و سپس از بخش ساماندهی پذیرنده های بانکی لیست تمامی پذیرندگان خود را مشاهده می‌نماید.

لازم به ذکر است ردیف های دارای اطلاعات زیر مربوط به دستگاه های کارتخوان شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان است.

(تصویر به جهت راهنمایی بیشتر قرار داده شده است)

  • دارای پایانه 8 رقمی که با عدد 7 آغاز شده
  • دارای کد پذیرنده 15 رقمی که با 2131 آغاز شده
  • به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان باشد

راهنمای ثبت نام سامانه مالیاتی

  • در صورتی که هنوز پایانه مربوط را به پرونده مالیاتی متصل ننموده اید، با استفاده از گزینه الصاق به پرونده، پایانه دارای اطلاعات فوق را به پرونده مالیاتی فعال خود متصل نمایید.
  • در صورتی که هر یک از پایانه های دارای اطلاعات فوق را غیرفعال نموده اید.ابتدا با استفاده از گزینه “درخواست ویرایش مجدد” امکان فعال سازی پایانه مربوط را فراهم نمایید.

آخرین اطلاعیه ها ...