نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص شد…

نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص شد…

به گزارش روابط عمومی، پیرو مکاتبه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه محاسبه درآمد مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص گردید.
در این دستورالعمل که در مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ به مدیران کل امور مالیاتی ارسال گردیده با اشاره به این موضوع که وجوه واریزی از طریق پایانه ها و درگاه های پرداخت بابت حق الزحمه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور شامل مجوه مربوط به حساب های دولتی و یا پرداختی نهاد مرکزی آن ها نیز بوده و تماماً جزو درآمد مودیان نمی باشد. لذا ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اظهارنامه های منتخب برای حسابرسی مالیاتی این دسته از مودیان، اطلاعات درآمدی ایشان را به تفکیک مبالغ متعلق به مودی (شامل، کارمزد، سود و …) و نیز مبالغ پرداختی به سایر حساب ها ( که مودی وظیفه اخذ مبالغ تعیین شده و واریز آن ها به حساب های مربوطه را در چارچوب مقررات موضوعه دارد)، ملحوظ نظر قرار دهند.
امورمالیاتی
امورمالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *